Literature (29)

Showing all 29 results

Sort by:
 • Anubhavaala nechcheli (అనుభవాల నెచ్చెలి) by: Anitha Mamidi 249.00

  ప్రతి మనిషి జీవితంలో రకరకాల అనుభవాలు ఉంటాయి. ఆ అనుభవాలే ఆ మనిషికి నేర్చుకున్నన్ని జీవితపాఠాలనూ నేర్పిస్తాయి. ఎవ్వరికైనా నిరాకారము నిర్గుణము ఐన ఆ అనుభవాలతో జతకట్టక తప్పదు. యాదృఛ్ఛిక అనుభవాలే కాక కొన్ని కోరికలను తీర్చుకునే నేపథ్యంలోనో లేదా కొన్ని గమ్యాలను చేరుకునే నేపథ్యంలో కూడా ఎన్నో అనుభవాలు ఎదురవుతుంటాయి. అలాంటి అనుభవాలకి ఒక నెచ్చెలి రూపాన్ని ఇస్తే ఎలా ఉంటుంది? నిజమే, అనుభవాలు నిరాకారాలూ, నిర్గుణాలే. కానీ అవి మనలో ఎన్నో వికారాలకు కారణమవుతాయి. కానీ అవే అనుభవాలను నిర్మలమైన మనసుతో చూస్తే ఏ దిశా లేని మనకు తోడుగా ఉండి మన జీవితానికి దిశా నిర్దేశం చూపే ఒక స్నేహితురాలు మనకి తప్పక దర్శనమిస్తుంది. కొందరి జీవితాలకు ఆ నెచ్చెలి అందించిన ఆ దిశకు అక్షరరూపమే ఈ అనుభవాల నెచ్చెలి. విజయాలు చిన్నవి కావచ్చు లేదా పెద్దవీ, లోకమంతా గుర్తించేంత గొప్పవీ కావచ్చు. కానీ ఈ పుస్తకంలో మాత్రం చిన్న విజయాలు, సులభసాధ్యాలు లేదా కొంచెం కష్టసాధ్యాలైన విజయాలకే ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం జరిగింది. అలాంటి సామాన్య విజయాలతో పాటు మన సమాజంలోని కొన్ని చీకటి కోణాలను, “వీటికి పరిష్కారమే ఉండదా” అనేలాంటి కొన్ని జటిల సమస్యలనూ పాఠకుల ముందుంచి వాటికి సమాజంలోని కొందరు బాధితులు సూచించిన పరిష్కారాలను ఈ పుస్తకం కొన్ని కథల సహాయంతో ఏకరువు పెడుతుంది. నిజానికి సమస్యల ఉచ్చులో చిక్కుకున్న వారు దానిలోంచి బయట పడి మమూలు జీవనం సాగించడం కూడా చెప్పుకోదగ్గ విజయమే. అలాంటి సామాన్యుల అసామాన్య విజయాలూ, ఆ క్రమంలో వారెదుర్కున్న అనుభవాలూ, సమాజంలోని చీకటి కోణాలకు కొందరు సూచించిన పరిష్కారాలూ, సమస్యల సుడిగుండంలో చిక్కుకుని కూడా ఆశావహ ధోరణిని వీడక ముందుకి అడుగులేసిన వారి అనుభవాలూ, ఇలా సమాజంలో మనం సాధారణంగా భావించే అసాధారణ అనుభవాలు, ఇవే ఈ పుస్తకంలోని కథాంశాలు.

 • The Anatomy of A Fiction of Truth by: OrpheuS Rayswarnadhir 249.00

  An elucidation of how the religion and fanaticism, might have destroyed the possibility of A fiction of truth in a voting democracy. The name of the fiction in this narrative is the name of the country and the country itself. That is the greater fiction of truth The question remains after you finish it…..

 • OVER A CUP OF TEA by: Anagh Madhavan 225.00

  I have great pleasure in writing a prelude for this book “Over a Cup of Tea” (A Collection of Short Stories) compiled by my brother and edited by his son Shreenath in his own lucid style in English now ready for printing. It is really a marvellous tribute to our parents. Whereby life is illustrated through various stories for easy understanding. In as much as I know my brother, he has developed language skills through collaborative and interactive tasks around literary texts. This has helped him to develop a lifelong habit of reading. Managing the reading habit and building a reading profile has trained his mind to think logically and also taught him to have an open mind. His determination to develop a strong reading habit and expression of his thoughts in a lucid manner has provided him abundant opportunities to use language in meaningful and real-life contexts. This has motivated him to bring out this book for all of us to read and be known to various phases of life and psychology of people which exist in certain cross section of people in the neighbourhood. He dedicates this book to his beloved wife and grandchild, amply justifying the profound love he has for his family as he still works to keep them happy braving all odds and takes life in his stride with all the ease he can at a remarkable age of 72. And therefore it will be worthwhile to spend some time to read this book definitely over a cup of tea as the author suggests.

 • These are mine…. A collection of poems by: TANMAY SOLANKI 120.00

  These are mine….. A series of poems ,dealing with aspects of ‘Nature’, and Human Life. These beautiful poems are bound to touch your heart , in a way that brings out what is best in you and give you the courage and direction to follow your own path in the journey called ‘Life’. A true celebration of the Human Spirit and a genuine appreciation for the bounties of Nature. A must have collection for poetry lovers of all generations,ages and genres.

 • img-book

  Quarantine Tales Anthology is an attempt made by BlueRose Publishers during the hard time of Quarantine. The book contains 31 amazing stories by the Authors across the World. The Authors have invested their precious time and given us a book which contains not only varied themes to learn from but also contains a beautiful blend of concepts which can stir the consciousness of readers.

  Quarantine Tales by: 160.00

  Quarantine Tales Anthology is an attempt made by BlueRose Publishers during the hard time of Quarantine. The book contains 31 amazing stories by the Authors across the World. The Authors have invested their precious time and given us a book which contains not only varied themes to learn from but also contains a beautiful blend of concepts which can stir the consciousness of readers.

 • img-book

  There are some incidents in this book related to the different strains and emotions of Haje Bey’s life. In this book there is an address and a sense of urgency, a mother’s wait and wait, a couple’s The edit has been shown. The hatred of Puk Maghrib and Amir as well as his Mistakes have been reported. We play many roles in our lives and in many ways Jalat Hamarajehan Materah Teh because of which many times we are forced to take wrong steps.
  This puk curses our fault. This book tells right Despite this, we often take wrong steps. Because of family members, the parents and the mother have to face a lot of hardship.

  Nadaan by: Kumar Prince 171.00

  There are some incidents in this book related to the different strains and emotions of Haje Bey’s life. In this book there is an address and a sense of urgency, a mother’s wait and wait, a couple’s The edit has been shown. The hatred of Puk Maghrib and Amir as well as his Mistakes have been reported. We play many roles in our lives and in many ways Jalat Hamarajehan Materah Teh because of which many times we are forced to take wrong steps. This puk curses our fault. This book tells right Despite this, we often take wrong steps. Because of family members, the parents and the mother have to face a lot of hardship.

 • img-book

  Chinno abeg is a bengali poetry book.

  Chinno abeg by: Rajiya mallik 120.00

  Chinno abeg is a bengali poetry book

 • img-book

  Nasto meyer upakkhan is a bengali short stories by Muhammad Selim Reza.

 • img-book

  “Ricochet” expresses the intricate details and in-depth emotions of a woman, as she goes through the journey of her life. The poems deal with many situations, mostly dark, like rape, molestation, death, loss, violence, etc. The book also describes the usual pain that people go through with occasional happiness that is temporary. It has a wide range of subjects that have been taken from the daily lives of women.

  Ricochet by: Samikhya Dash 200.00
 • img-book

  Parayaanaavaathathu parayunna kavitha. Ullie thonnalukal asaadhaaranamaam vidham aavishakarikkunna kavithakalaanu Sreeramintethu. Maravitangalude irulil ninn payye velippetunna swantham unmaye swakaarya bhaashayiloode abhimukheekarikkukayaanu koumaaram vidaatha ee puthu kavi

  Smrithisailam by: Sreeram V 120.00
 • img-book

  ‘The Myriad Hues -II’ is beauty in sublime. Having worked at Birla International School where the poet published her first book ‘THE MYRIAD HUES’, being inspired by the enchanting nature, the luring sunsets, the long walks, the slithering snakes, the naughty squirrels, the chirping birds, the swaying trees, the howling winds is all what ‘The Myriad Hues- II’ is all about. The enthralling campus has been the guiding force for the poet to go on with her second book, ‘”A Collection of Poems” which comes by as a dedication to the place which has inspired her enough. It is not the people who stick on in your memory after you have moved on, it is the trees and the roads and the sunsets and the sunrises which one remembers, retains and recalls. The tranquility which the place offers is the best take away for one in these difficult times. While one finds oneself drowning in the din of the city voice, the campus then comes by as a ready recluse for one to unwind , giving one an opportunity to think and introspect. This is what ‘The Myriad Hues- II’ is all about.

 • img-book

  Leaves of life is a collection of poems written by D. Brinda on various aspects of life . Most of the poems are short on various themes and genre. These poems were written during this lockdown period in the WhatsApp group of Profound Writers , Creative Writers and Crazy English teachers groups.

  LEAVES OF LIFE by: D.BRINDA 250.00
 • Abhipraay by: ARVIND KUMAR SINGH 189.00
  Different political parties in the country are constraints to play political games only of alleging and incriminating each other, thereby averting and diverting the minds of the innocent public for misleading them from the main issues important for the public and the society at large just to remain in the power so captured. Up to this point, the author has no objection but his worries are more about the illegal and unnecessary entry of the politics in the non-essential areas and also for its rapid criminalization which is the main cause of the danger of spreading venom of hatred in society. Perhaps, the author expects more and more from the leaders and the authorities of the country, therefore, he becomes irritated even on the smaller mismanagements and irregularities who involuntarily start writing against the system and the prevailing Law & Order situation. His exasperation is quite apparently reflects from his poems. The author on the one hand writes about the sense of criminalization, malpractices, misdemeanor, and gimmickry in the society, on the other he is the conformable and assertor of nature’s beauty and the substances miraculously supplied by it to the exquisite human life on the earth. His indebtedness is also towards various colors, pleasures, sentiments and susceptibility of human life quite visible in his poetry.This is why the author has divided his this book into four parts based on the theme and context, which are: ‘उन्‍मुक्‍तता एवं विरक्ति’ (Unleashing & Nonchalance), ‘ऋतुराज – उत्‍सव काल’ (Spring Season – Festive Period), ‘प्रेम प्रसंग’ (Romance), and ‘विश्रान्ति’ (Relaxation).
 • img-book

  Barnakosh is a bengali magazine.

 • img-book

  Oru Ummaputhrante Ormakkurippukal’ is a humble attempt to portray the childhood-adolescent
  moments that unknowingly slipped out of the hands of oblivion into characters. This book consists not
  just ten stories, but ten doors that open to memories.

 • img-book
  World of Words, is a vocab book for beginners who wants to start communicating in English. It has all those needy words of our day to day life.
 • img-book

  Some love relationships are predominant, though they cannot be expressed. Despite the constant chatter, the relationship between father and son is solid. The reality shows that love can be not only defeated before judgment, but also rooted in its roots. There was only the delay of a loving conversation, with each other recognizing the father and son. It was not necessary for the father to comfort his son, and the son, afterward, to rebuild his father’s grief.

  Beso by: Vijil Anand 110.00
 • img-book

  Hello readers, This is a non fiction book which is written to motivate peoples. “The world where I
  remained” will give you a essence of your life.

 • img-book

  Abhineet is not a traditional detective character, nor is he a cop. Although other detective characters are his inspirations; unlike them, he is calm, affectionate, and forgiving. He is an ordinary boy who is also flowing in the constant flow of life, like all of us. However, the situation and time brought an opportunity in front of him, to try what he cherishes; using his knowledge. He ‘bought’ the opportunity. What happened then? What did he learn? Was his project successful? Who was with him? And in the end, did our ordinary Abhi Da could become extraordinary? to know this, you have to read ‘Abhineeter Arambha’.‘Abhineeter Arambha’ is my first Bengali presentation in the ‘Abhineeter Adventure somuho’ series. English is coming soon, and for you guys, I have left a clue in this story, for my next story. See if you can find that clue. Get connected on social media.

 • img-book

  Thirukkural selected Kural science and psychological claims

  Thirukkural by: R Sriramkumar 102.00
 • img-book

  As I wake, the worlds collide, melting into one another. Reality gives way to alternatives, one narrative ends; beginning another. Sleeping; dreams left behind, giving way to waking dreams. Real giving in to the surreal, the story in another form. While waking I am not sure where I am, living within and between worlds. As yet unfocused and unsure; I am awake nonetheless. Is it all just one? Is it the same story? When awake; how will I know when I’m awake? Is this real or that? Can I turn the page, burn it to a new age? The world seems both logical and irrational at the same time. This simultaneous mixture of real and unreal, rational and irrational, creates quite a sensation and conjures an eerie ambiguity. Dreams seem to be a loosening of the psychological reins, which tend to remain taut throughout the day. The brain chemistry of the sleeping mind is different to that of the waking mind, which may in part account for some of the odd and mysterious symbols that show up. How fragile is this difference within dream life and waking life? Many have posed the question are we all living in a dream world where the unconscious secretly dictates our every thought? Are we asleep or are we awake? Does it have to be one or the other? Are these truly separate states? Ambiguity makes it possible for humans to ponder many interpretations of a single thing, an event or experience, constantly fascinated with alternating states of thought.

  Dreamscapes by: Sara A. 850.00
 • img-book

  The status-quo of our country, the subject-facts,the mentalities of the people were discussed! It is clearly explained how some of the unscrupulous evils that plague the country are hindering the country from growing!

 • img-book

  It is the life’s truth beyond the dark narrow phases we see through the mirror of a story. A story should lean towards the truth. The story ‘Kumarthuliyile Durgaaprathimakal’ is about the ones who are lost in the turns of life- a collection of stories which excites and thrill the reader. These Five stories will hold the reader’s hand and takes up to the reality of life, inner soul of women and murmurs of the ones who are helpless and whose life or stories were not marked anywhere before.

 • img-book

  “Salient features of 100 Anecdotal Short Stories for Kids The book presents short stories from a fascinating range of perspectives on varied themes. It teaches moral values through enticing discourses. It is an invaluable guide for children as well as elders. It enriches the experience of the readers by presenting a pen-picture of the cultural differences of the people, who belong to different walks of life, nations and cultures. The concept of each story is illustrated with suitable cartoons, which will be of a great source of indefatigable delight to the readers. It exhorts the readers to grow as men and women for others. It reiterates the need for and the value of story-telling in the digital world and provides children what they are in need of in the new world of consumerism and market-economy. It helps the readers to cultivate the right perspective towards life. It develops and enriches the fertility of the language of the readers, enhances their power of imagination, broadens their points of view, empowers them to think and question, increases their power of concentration, helps them to empathize with others, imparts the values of life, and helps them to discipline their minds.

 • img-book

  She is calm, she is a storm, she is inexpressive and she is a fighter. Born in a family where daughters are married off at an early age, she deals with a father who haseverything but love to offer her. Breaking the stereotypes, she fights and chooses a life for herself.Read this journey of Ishika who falls in love with Gaurav, her first teenage crush. But he exits from her life even before their love story could blossom.With her entire life ahead, she moves on and gets admission in one of the top engineering colleges of India, finds a soulmate in her roommate Maya and crosses path with Sushant- the man of her dreams.But….life has its own plans as it turns around in the most unexpected ways. When everything gets smooth in her life, things take a sharp U-turn that rips her life apart.‘The Day I Met Him’ is the story of a girl next door who meets a man unaware of what she is getting into!

 • img-book

  Arav, a hardcore romantic, small town guy, falls for Pakhi, a girl next door, his classmate and childhood friend. He loved her more than anything else. She reciprocated and they both fell in love. They created the world full of love, care, trust, commitment, passion, memories. But little did they know that they are following a path which is against the rule of this patriarchal society. But they were lost in their own small world, they decided to cross every hurdle to be together. Arav was firm on his decision but Pakhi was fragile, vulnerable. How far would they go against this society, how long Arav has to wait to be with Pakhi, for the rest of his life? Will Arav be able to cross the hurdles created by this world? Will Pakhi stand her ground for the love of her life? Will they succumb to the suffocating and regressive dogmas of our society? Will they reach their destination, i.e. Marriage, or they’re going to part ways just because they dared to love against the invisible dignity of communities. Read and experience the journey of friendship, love, betrayal, heartbreak. A love story of a Doctor, and an Engineer.

 • img-book

  This book looks into the narrative of Buddhism that it is about an account of two thousand and six hundred years ago when Buddha was conceived who later on became one of a kind psychotherapist. It further illuminates the concept and purpose of Buddhism is not as philosophy only rather the practical and authentic way of life also within the circumference of the Nature. The people in general have been taught and made convinced that the Buddhism is an atheistic philosophy whereas it does not concern whether there is the existence of God or not rather the human being and other creatures have been suffering. Practical ways and methods with regard intuition and meditation have been explored through Zen Buddhism. More over the impression and influence are perfectly contained in the fictions which the author has selected to be contemplated for research work in hand.

 • img-book

  The ‘Song on the nowhere road’ is a novel about the heart-rending trauma of unrequited love. Set in Bangalore in the early nineties, it traces the life of the bachelor protagonist, Ananto Roy, a young corporate executive with a penchant for English literature and rock-music. Working in a government owned company, he comes into contact with a variety of friends and acquaintances whose foibles and romantic flings bring out various shades of interpersonal relationships in the diverse cultural milieu of modern-day urban India. Falling in love with the bewitchingly charming, but unattainable Sini Menon, Ananto finds his very world shaken to its roots which forces him to ask profoundly disturbing questions.

 • img-book

  This is a book of prose and poems dealing with topics like love, life and forgiveness. All through the book, the author keeps the reader’s mood elevated, sharing the ideas behind the beginning and the end, which makes the book a treat to the mind and the soul. Moreover, he shares his concerns over our nation through one of his articles. Above all, his explanations on the concept of trinity sets apart this book, titled WISDOM WINGS.

  Wisdom Wings by: GEORGE ALEX 200.00
Publish Book Now
close slider
Note: This question makes sure that you are not a robot.